שובל / shuval

עינת שמיר 0547937399 einat shamir

*שם:  
*טלפון:  
אימייל:  
*הערה:  


 • כובע עם שוליים  הכובע עצמו נסרג בעמודים והשוליים שלו בחצאי עמוד, שתי הדוגמאות נסרגות בספירלה. אפשר להרכיב את השוליים האלה על כל דוגמה של כובע כיפה. אלה שוליים בינוניים ונוחים להתאמה - אפשר להרים אותם או להוריד או חצי למעלה וחצי למטה. בזכות הסריגה הצפופה של חצאי עמודים, הם גם גמישים וגם חזקים.
  אם רוצים שוליים עומדים, צריך להוסיף יותר עיניים ואם רוצים שוליים שוכבים, צריך להוסיף פחות (בחוט דק יותר, מספיק להכפיל כל עין 20, במקום כל עין 15).

  הוראות: 

  סיבוב ראשון: טבעת קסם או 4 עיני שרשרת, לסגור בעין שטוחה לעין הראשונה.

  סיבוב שני: לסרוג לתוך הטבעת חצי עמוד, עמוד מקוצר  ועשרה עמודים.

  סיבוב שלישי: לסרוג שני עמודים לתוך כל עין בסיבוב הקודם.

  סיבוב רביעי עד סיבוב שביעי: לסרוג שני עמודים בין זוגות העמודים של הסיבוב הקודם (בעמוד השני מבין שניים שנסרגו יחד באותו עמוד) ועמוד בודד בכל אחד מהעמודים האחרים. באופן כזה, ההוספה נעשית תמיד באותו המקום ובאותו המספר בכל הסיבובים = תוספת של 12 עמודים בכל סיבוב.

  סיבובים שמיני ותשיעי: לצמצם את מספר ההכפלות. לסרוג פעמיים עמוד רק בהכפלות הזוגיות מן הסיבוב השביעי = תוספת של 6 עמודים לסיבוב.

  סיבוב עשירי ואחד עשר: צמצום נוסף. לסרוג פעמיים עמוד רק בהכפלות הזוגיות מן הסיבוב התשיעי = תוספת של 3 עמודים לסיבוב.

  מסיבוב שנים עשר עד לעומק הרצוי: להמשיך לסרוג עמוד בודד בכל עמוד עד שמגיעים לעומק הרצוי (כ- 18-16 סנטימטרים). חשוב לשים לב שהעומק הרצוי לכובע עם שוליים הוא כשני סנטימטרים פחות מן העומק הרצוי לכיפה כי תחילת השוליים יושבת על המצח ומוסיפה לעומק.

  לסגור את הסיבוב האחרון בשני עמודים מקוצרים, שני חצאי עמודים ועין שטוחה (אחד מהם לכל עמוד מהסיבוב הקודם).

  שוליים (מומלץ תמיד לסרוג שוליים בחצי עמוד כי הדוגמה הצפופה מאפשרת לעצב את השוליים, ולשמור על גמישותם ויציבותם.

  סיבוב ראשון עד סיבוב חמישי: שני חצאי עמודים בכל עין 15, חצי עמוד בודד בכל עין אחרת.

  סיבוב שישי: לסרוג חצי עמוד בכל חצי עמוד, ללא שינוי.

  סיבוב שביעי: להכפיל כל עין 15.

  סיבובים שמיני ותשיעי: ללא שינוי.

  סיבוב עשירי: להכפיל כל עין 15.

  סיבובים אחד עשר ושניים עשר: ללא שינוי.

  סיבוב שלושה עשר: להכפיל כל עין 15.

  סיבובים ארבעה עשר וחמישה עשר: ללא שינוי. לסגור בעין שטוחה.

  אפשר להסתפק בשוליים צרים יותר, אבל מומלץ לסרוג סיבוב או שניים ללא הוספת עיניים בסיום השוליים. אפשר גם להרחיבם עוד לפי אותו עיקרון – סיבוב עם הוספות ושניים בלי – אבל צריך לבחון את השוליים כדי לוודא שהכובד הנוסף לא פוגע בגמישות השוליים וביציבותם.

BizMakeBiz פותח ע"י